Josefine Hösle, LL.B.

(am Lehrstuhl beschäftigt bis Februar 2017)

                                                                                                   
  
  
 

 

Michael Nellen, LL.B.

(am Lehrstuhl beschäftigt bis Dezember 2015)

  
  Lena Steiner

(am Lehrstuhl beschäftigt bis August 2012)

  
  


Bettina Bölk

(am Lehrstuhl beschäftigt bis August 2012)

  
  


Henrik Schneider

(am Lehrstuhl beschäftigt bis August 2012)

Alexander Löffelholz

(am Lehrstuhl beschäftigt bis Juli 2012)

Constantin Herrmann

(am Lehrstuhl beschäftigt bis Juni 2012)


Stephanie Schwab

(am Lehrstuhl beschäftigt bis Juni 2011)